شهرهای هرات - کابل - مزار
از ساعت 6 صبح تا 10 شب باما می توانید در ارتباط باشید.
رستورانت نوید از سایت افغان آنلاین فود اولین سایت سفارش انلاین غذا در افغانستان

رستورانت نوید

هرات،غرب پارک ترقی،نبش جاده ارباب زاده

رستوران ما را ارزیابی کنید

[ratings]