شهرهای هرات - کابل - مزار
از ساعت 6 صبح تا 10 شب باما می توانید در ارتباط باشید.
رستورانت لکی تاون از سایت افغان انلاین فود سفارش انلاین غذا

رستورانت لکی تاون شعبه دوم

کابل،کارته چهار سرک حوزه سوم امنیتی نارسیده به گولائی پل سرخ

رستوران ما را ارزیابی کنید

[ratings]