شهرهای هرات - کابل - مزار
از ساعت 6 صبح تا 10 شب باما می توانید در ارتباط باشید.
رستورانت لکی تاون از سایت افغان انلاین فود سفارش انلاین غذا

رستورانت لکی تاون شعبه اول

کابل،سرک شرقی پارک شهرنو

رستوران ما را ارزیابی کنید

[ratings]